Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Nông thôn mới
UBND huyện kiểm tra mô hình trồng rau, củ quả sạch trên địa bàn huyện
Sáng ngày 05/10/2017, ông Nguyễn Hoa- PCT UBND huyện có buổi kiểm tra mô hình trồng rau củ quả sạch trên địa bàn huyện. Dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo NN&PTNT, Trạm KN-KL huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện và đại diện các hộ dân trồng mô hình rau, củ, quả sạch.
Nghiệm thu công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư Miếu Bà và Bến xe thị trấn Tân An
Chiều ngày 16/10/2017, ông Nguyễn Hoa- PCT UBND huyện tham dự buổi nghiệm thu công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư Miếu Bà và Bến xe thị trấn Tân An. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng KT&HT, Chủ tịch UBND thị trấn Tân An; đơn vị thi công; đơn vị tư vấn thiết kế; giám sát cộng đồng
Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2017
Sáng ngày 25/12/2017, Hội nông dân huyện Hiệp Đức phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015- 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Thưởng trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn và hơn 60 đại biểu nông dân tiêu biểu trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.
NHÌN LẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự tập trung nỗ lực của các phòng, ban ngành đoàn thể (là thành viên Ban Chỉ đạo huyện) đã tích cực tham mưu HĐND huyện, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên đến tháng 7/2017, thực hiện Bộ tiêu chí mới, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn giảm, số xã đã đạt chuẩn NTM cũng giảm nhiều tiêu chí, đây là những nội dung cần...