Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Hoạt động Đảng - HĐND
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HIỆP ĐỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT TẬP SÁCH LỊCH SỬ HỘI NÔNG DÂN HIỆP ĐỨC GIAI ĐOẠN 1930- 2012
Ngày 14/8/2014, Hội Nông dân Hiệp Đức tổ chức Hội thảo lần thứ nhất góp ý vào bản thảo cuốn "Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Hiệp Đức giai đoạn 1930- 2012". Tham dự Hội thảo có Thường trực Huyện ủy, đại diện TT HĐND, UBND, lãnh đạo một số ban, ngành, Mặt trận hội đoàn thể huyện, các đại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn qua các thời kỳ.
KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW TẠI CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRÊN TOÀN HUYỆN
Để đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh trong 01 năm qua gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở các tổ chức cơ sở Đảng,...
THÀNH QUẢ 20 NĂM VỚI CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC
Công tác cán bộ là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ của công tác cán bộ lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đây là lần đầu tiên, một nghị quyết lớn của Đảng...
HUYỆN HIỆP ĐỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021
Từ ngày 01 đến ngày 04/8/2017, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho 267 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự khai mạc lớp tập huấn có ông Nguyễn Thế Mẫn, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.