Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Chi tiết tin

Báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015

Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, các Trung tâm báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 (gồm 4 Dự án: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; Giám sát dịch HIV/AIPS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; Hỗ trợ điều trị HIY/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tăng cưòng năng lực các Trung tâm phòng, chổng HIV/AIDS); tình hình giải ngân kinh phí các dự án thuộc Chương trình. Đồng thời, đề xuất giải pháp cần thiết trong giai đoạn 2016-2020 để duy trì kết quả của Chương trình.

Báo cáo gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 30/7/2016 để tổng hợp theo quy định.

Tác giả: Linh Chi

[Trở về]