Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Chi tiết tin

UBND huyện Hiệp Đức kiểm tra CTMTQG Nông thôn mới tại xã Bình Sơn

Chiều ngày 19/9/2017, Ông Nguyễn Hoa - PCT UBND huyện có buổi kiểm tra và làm việc với UBND xã Bình Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM). Dự làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành: KT&HT, GĐ&ĐT, TC-KH, VH&TT, TN&MT, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đài TT-TH huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, các hội, đoàn thể và trưởng các thôn của xã Bình Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Sơn, đến nay xã đã đạt được 07/19 tiêu chí theo Quyết định 756/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Hệ thống chính trị chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác XD NTM; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia XD NTM còn hạn chế và chưa phát huy vai trò chủ thể người dân trong XD NTM; công tác quyết toán giải ngân một số công trình còn chậm.


Qua ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo UBND xã Bình Sơn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt rõ chủ trương, chính sách về chương trình xây dựng nông thôn mới; xác định người dân là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể để đạt được các tiêu chí theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh. Riêng đến cuối năm 2017 phấn đấu đạt thêm 03 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và ATTP; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tập trung xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” theo tiêu chí quy định tại Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh; Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung quyết toán các công trình hoàn thành và rà soát danh mục dự án thuộc cơ chế đặc thù, thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, để cuối năm 2017 xã đạt tối thiểu 10 tiêu chí./.

Tác giả: Xuân Cương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: