Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

Trong 2 ngày 20 và 21/12/2017 Hội đồng nhân dân huyên Hiệp Đức, khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 8- kỳ họp cuối năm, nhằm xem xét, thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2018; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2017, nhiệm vụ thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động HĐND, công tác giám sát các chuyên đề năm 2017, kế hoạch hoạt động HĐND năm 2018, và xem xét một số nội dung theo luật định.


Toàn cảnh Kỳ họp

Qua đánh giá cho thấy, năm 2017 mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nên tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm hơn 13.732 tấn, tăng 14,18% so với năm 2016. Các loại cây hoa màu khác năng suất khá. Kêu gọi đầu tư Dự án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch theo phương pháp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao tại Thăng Phước, Bình Sơn; ký kết với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao tại một số xã; kêu gọi đầu tư các dự án khu dân cư Tân An, Bình Lâm, nhất là đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. CN-TTCN phát triển khá, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động. Uớc giá trị sản xuất CN-TTCN hơn 150 tỷ đồng tăng 2,8 % so với cùng kỳ. TM-DV đạt hơn 630 tỷ đồng tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB hơn 140 tỷ đồng. Đã khởi công mới 58/58 công trình; nghiệm thu đưa vào sử dụng 49 công trình. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 470 tỷ đồng, vượt hơn 45% so với DT tỉnh giao. Trong đó, thu phát sinh kinh tế hơn 21,4 tỷ đồng, vượt 1,7% so với DT tỉnh giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 447,1 tỷ đồng, vượt 41% so với NQ HĐND huyện.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện cũng đã quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững....

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và đã thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách và XDCB năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2018; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2018; Nghị quyết về đề nghị công nhận đô thị loại 05 đối với thị trấn Tân An.


Tác giả: VP

[Trở về]

Các tin mới hơn: